Bat. Power Oy

Bat.Power Oy:n Ympäristöpolitiikka

Bat.Power Oy:n Ympäristöpolitiikka
 
Yleistä
Bat.Power Oy on ympäristötoiminnoissaan edelläkävijä - omilla toimenpiteillämme vähennämme jatkuvasti
tuotteiden, pakkausten ja palveluiden sekä logistiikan hiilijalanjälkeä ja jätehuoltoon liittyviä ympäristöhaittoja.
Sitoudumme lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksiin sekä haitallisten ympäristövaikutuksen ja ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseen.  
Ympäristöjohtamisjärjestelmämme perustana on YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma ja SFG Fimkon meille
myöntämä ISO14001 ympäristöstandardi.
Tuotteet
Tuotevalikoimia muodostettaessa kiinnitämme hinta- ja laatuominaisuuksien ohella huomiota tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Markkinoinnissa ympäristönäkökulma tuodaan selvästi esiin.
Pakkaukset
Wave brändin tuotteiden osalta jatkamme aktiivista toimintaa pakkausten ympäristöominaisuuksien parantamiseksi käyttäen muovin sijasta ekologista kierrätettävää pahvipakkausta.
Pakkausjätteiden määrää pyritään jatkuvasti vähentämään järkiperäistämällä tuotteiden vähittäis- ja tukkupakkauskoot. Laskutuksessa syntyvää kuormaa pienennetään siirtymällä paperilaskujen lähettämisen sijasta sähköiseen laskutukseen.
Jätehuolto
Osallistumme jätehuoltoon kierrättäen ja lajittelemalla jätteet kuten, paperi, kartonki, styrox, muovi ja kelmujätteet sekä SER-jätteet erikseen jätteitä kierrättävien yritysten kanssa. Jätehuoltoon kiinnitetään erityistä huomiota vähentämällä kaatopaikkajätteiden määrää.
Logistiikka
Sähköisellä tuotteiden keräysjärjestelmällä ja logistiikan tehostamisella etsitään ratkaisuja, jotka vähentävät energian käyttöä, päästöjä ja jätteiden syntymistä. Tuontitavaran kuljetusten keskittämisellä yhä enemmän merirahtiin lentorahdin sijasta pienennämme merkittävästi rahtien ympäristövaikutuksia. Vähennämme myös aktiivisesti kotimaan rahtien haitallisia ympäristövaikutuksia keskittämällä toimituksia.
Toimitilat ja henkilökunta
Bat. Power Oy kannustaa henkilökuntaansa toimimaan ympäristöä vähemmän rasittavien vaihtoehtojen puolesta.
Uusi keväällä 2023 valmistuva logistiikkakeskuksemme Nokian Kolmenkulmassa on suunniteltu käyttämään uusiutuvaa aurinkoenergiaa ja energia tehokasta
ilma-vesi lattialämmitystä. Myös valaistus ja sähköautojen lataus toteutetaan pääsääntöisesti aurinkoenergialla.
Logistiikkakeskuksen energiansäästö, jätehuolto, sekä muut ympäristönäkökohdat ovat meille keskeisiä tekijöitä.
Viestintä
Bat. Power Oy informoi ympäristöpolitiikastaan ja ympäristöohjelmastaan kotisivuillaan ja sähköisessä markkinointimateriaalissaan
Ylöjärvellä 5.12.2022
Tommi Järvinen
Toimitusjohtaja